Even voor de nieuwkomers: Wat is Joomla? Joomla is een Content Management Systeem (CMS) waarmee de inhoud van een website kan worden beheerd. Omdat Joomla een online Content Management Systeem is, is het van belang om de onderliggende techniek up-to-date te houden. Om die reden worden er maandelijks (en soms wekelijks) een nieuwe Joomla versie uitgebracht.

Door in loggen als website beheerder "in de achterkant van een website" is het onder andere mogelijk om:

  • teksten aan te passen
  • afbeeldingen aan te passen
  • afbeeldingen in slideshows en foto albums te beheren
  • pagina's toe te voegen en te verwijderen
  • menu-knoppen aan te passen, toe te voegen en te verwijderen
  • documenten aan te bieden die bezoekers kunnen downloaden
  • modules toe te voegen en te beheren (bijvoorbeeld voor social media, aanvraag formulieren, advertenties, etc.)

 

Waarom steeds een nieuwe versie van Joomla?

Wanneer we Joomla vergelijken met een auto, zijn de redenen voor nieuwe versie van Joomla snel te raden. Aan een auto moet onderhoud worden gepleegd vanwege slijtage, er moeten aanpassingen worden gedaan, omdat we bijvoorbeeld willen kunnen navigeren en omdat de gezinssituatie kan wijzigen. Dit zijn de belangrijkste redenen voor nieuwe updates van Joomla:

  • Veiligheid. Hackers zijn continu bezig om websites te hacken. Daarom is het belangrijk dat alle mogelijke problemen snel worden opgelost.
  • Voortschrijdend inzicht. We willen steeds meer.
  • Inspelen op technologische ontwikkelingen. Met de komst van tablets (zoals de iPad), netbooks, smart phones en allerlei tussenvormen, worden niet alle websites overal goed op getoond. (Meer over Responsive Websites lees je hier)

 

Release plan en versienummers

De bedenkers van Joomla (een grote club met duizenden vrijwilligers) hebben een "replease plan" opgezet, om alle toekomstige ontwikkelingen in de aankomende versies mee te kunnen nemen. Dit plan met publicatie-data voor de nieuwe Joomla versies (releases) is voor de komende jaren vastgesteld. LTR is een Long Term Release. Hierin zijn grotere wijzigingen opgenomen. STR is een Short Term Release en bevat kleinere wijziginen. De upgrade van Joomla 1.5 naar 2.5 is vrij groot geweest. De upgrade van Joomla 2.5 naar 3.5 zal minder impact hebben.

Joomla versies eindigen op .5 wanneer het versies betreft die langere tijd meegaan, maar dat is niet meteen vanaf het begin geweest. Vanaf Joomla 2.5 is gekozen om elke opvolgende versie op .0 te laten eindigen. Dus 3.0, 3.1, 3.2. en uiteindelijk 3.5. Daarna Volgt Joomla 4.0, 4.1, etc.

Tussentijds zijn er veel kleine (veiligheids)updates en "bug fixes"; meestal maandelijks. Versienummers worden in dit geval aangevuld met een extra cijfer. Bijvoorbeeld: Joomla 3.5 wordt opgevolgd door 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 voordat naar Joomla 4.0 wordt overgegaan.

Hier een overzicht van de Joomla versies op hoofdlijnen:

nieuwe joomla versie 1.0 2.5 3.0 4.0 4.5
download een grotere versie / download a bigger version
 

Wat betekent dit voor gebruikers van Joomla?

Het gevolg voor de gebruikers is dat er elke drie maanden een update kan worden uitgevoerd naar een hogere versie. De meeste webdesigners kiezen er echter voor om niet op alle "tussenversies" in te spelen. Het voordeel van ".0 versies" zijn de extra functionaliteiten. Nadeel is dat deze versies vaak nog schoonheidsfouten bevatten.

De eerstvolgende grote upgrade zal (op het moment van schrijven) Joomla 3.5 zijn in maart 2014. De voorloper (Joomla 3.0) ziet er vooralsnog veelbelovend uit!