De discussie is in twee jaar tijd behoorlijk afgekoeld, maar vanaf 13 december 2013 overtreden bijna alle webshops de wet. Dit komt door een Europese richtlijn die in oktober 2011 is vastgesteld. Richtlijn "011/83/EU" bepaalt namelijk dat een knop met de tekst "bestellen" of "plaats order" niet voldoende meer is. Het is de taak van de shopeigenaar om ervoor te zorgen dat de klant "erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt".

 

Bestelling met betalingsverplichting

De "nieuwe" wet begint bijna Amerikaanse vormen aan te nemen. Een paar voorbeelden. Moet je op een kartonnen bekertje zetten dat de koffie die er in zit heet is? Of moet je op een magnetron zetten dat je er geen dieren in moet stoppen? Precies! Eigenlijk niet, want elk normaal denkend mens weet dat gewoon. Doe je het niet, dan kun je toch in de problemen komen.

Met de Europese Richtlijn om consumenten te beschermen gaan we dezelfde kant op. De Richtlijn bepaalt het volgende in Artikel 8 (pagina 14):

De handelaar ziet erop toe dat de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden „bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen. Indien aan de bepalingen van deze alinea niet is voldaan is de consument niet door de overeenkomst of de bestelling gebonden.

 
Wat er dus eigenlijk staat is: als een webshop-bezoeker op de knop "Bestellen" klikt dan hebben ze nog steeds niets gekocht. Pas als er op de bestelknop "bestelling met betalingsverplichting" staat, is er officieel een rechtsgeldige overeenkomst aangegaan. Mijn mening: absurd! Stel je eens voor hoe dat er in andere situaties uit zou zien:

In het restuarant:
"Sorry ober, ik betaal niet! Ik heb dit gerecht wel besteld en opgegeten, maar ik heb daarstraks geen bestelling met betalingsverplichting geplaatst." 

 

In de taxi:
Bedankt voor de rit chauffeur, maar ik betaal niet want op uw meter staat niet "Start de rit met betalingsverplichting".

 

Bij de kapper:
Helemaal top kapper, maar ik heb geen schriftelijke bestelling met betalingsverplichting getekend en betaal dus niet."

Kennelijk is het akkoord gaan met Algemene Voorwaarden of "op een normale manier bestellen" niet meer voldoende. Alle webshops zijn verplicht een buitengewoon onaantrekkelijk tekst in de bestelknoppen te zetten. In Artikel 28, lid 1 is te lezen: "Op 13 december 2013 stellen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend". Doe je dat niet dan overtreedt je de wet.

 

Bye bye bestelknop?

Waarschijnlijk wordt dit een wet net zoals het verbod om ongevraagd nieuwsbrieven (SPAM) te versturen. Het mag niet, maar er is geen instantie te vinden die het serieus handheefd. Vloeken mag ook niet, maar ik ken niemand die het nog nooit gedaan heeft.

Om positief af te sluiten in deze dure decembermaand: een bestelling zonder betalingsverplichting... Bestel Maar!