Sinds de komst van Joomla 2.5 is het mogelijk om te werken met gebruikers en gebruikersrechten. Dit rechtenbeheer systeem, ook wel ACL (Access Control List) genaamd, is onderverdeeld in 2 separate onderdelen.

 • Wat bezoekers kunnen zien.
 • Wat bezoekers kunnen doen (bijvoorbeeld het aanmaken van nieuwe artikelen).

In deze tweedelige tutorial zal ik op beide aspecten van de Joomla ACL ingaan.

 

Bepalen wat bezoekers kunnen zien

In Joomla wordt tijdens de installatie een standaard rechtenstructuur aangemaakt. Dit is een voortvloeisel van het rechtenbeheersysteem in Joomla 1.5. Deze standaard rechtenniveaus vormen voor de meeste sites een prima basis. De structuur zal tevens voor ons als basis dienen bij het aanmaken van extra rechtenniveaus.

Wat je moet weten!

Gebruikers binnen Joomla kunnen worden toegekend aan één of meerdere groepen. Aan deze groepen worden vervolgens rechten toegekend. Dit geldt zowel voor wat gebruikers kunnen zien als voor wat ze kunnen doen.

 

Stap 1: Maak een nieuwe gebruikersgroep aan

 • Ga naar Gebruikers -> Groepen en klik op Nieuw.
 • Voer een Groepstitel in. In ons geval Bezoekers.
 • Als hoofdgroep voer je Geregistreerd in. Dit houdt in dat de rechten die aan Geregistreerd zijn gekoppeld overerft worden.
 • Klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

 01-ACL-gebruikersgroep-aanmaken 02-ACL-gebruikersgroep-overzicht

 

Stap 2: Nieuwe gebruiker aanmaken en koppelen aan een gebruikersgroep

 • Maak een nieuwe gebruiker aan door te gaan naar Gebruikers -> Gebruikersbeheer en op Nieuw te klikken.
 • Koppel deze nieuwe gebruiker in het tabblad Toegewezen gebruikersgroepen aan de groep Bezoekers.
 • Klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

03-ACL-gebruiker-aanmaken 04-ACL-gebruiker-gebruikersgroep 05-ACL-gebruikers-overzicht

 

Stap 3: Maak een toegangsniveau aan

 • Maak een nieuwe toegangsniveau aan door te gaan naar Gebruikers -> Weergave toegangsniveaus en op Nieuw te klikken.
 • Geef een Niveautitel in en selecteer de gebruikersgroepen welke toegang hebben tot dit niveau. In ons geval Bezoekers. Bezoekers in de gebruikersgroep Bezoekers kunnen dus publieke artikelen bekijken (Overerving van Publiek) en artikelen in de groep Bezoekers.
 • Klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

06-ACL-toegangsniveau-instellen 07-ACL-toegangsniveau-overzicht

 

Stap 4: Maak een artikel aan en stel de rechten in

 • Maak een nieuw Joomla artikel en zet deze op speciaal zodat het artikel zichtbaar is op de startpagina speciale artikelen blog.
 • Stel de rechten van het artikel in op Bezoekers
 • Klik vervolgens op Opslaan en sluiten.

08-ACL-artikel-rechten 09-ACL-artikelen-overzicht

 

Stap 5: Inloggen en testen

 • Log in op de voorkant van de website. Indien er geen login module beschikbaar is maak deze dan aan.
 • Het zojuist aangemaakte artikel is nu zichtbaar.
 • Log uit en het artikel zal uit het blogoverzicht verdwijnen.

10-ACL-website-inloggen 11-ACL-website-na-inloggen

 

Deze rechtenniveaus kunnen aan veel onderdelen van Joomla worden toegekend zoals artikelen, menu-items en categorieën. Voor de site-opbouw is het dus belangrijk om goed na te denken over hoe de content op de site moet komen te staan en wie er welke rechten heeft.

Hopelijk heb ik zo de drempel om te beginnen met ACL een beetje verlaagd. Volgende keer gaan we in op het beheren van Joomla en ACL.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met me via