1. Ga naar Twitter.com
  2. Geef je naam, e-mail adres en wachtwoord aan onder het kopje: "Nieuw op Twitter"
  3. Controleer je gegevens en ga akkoord met de voorwaarden
  4. Neem de instructie door
  5. Begin gelijk met 5 personen toe te voegen, bijvoorbeerld @R2Hwebdesign
  6. Kies vervolgens nog 5 interesses die je wilt gaan volgen.
  7. Twitter vraagt je daarna nog meer mensen uit te nodigen door jouw contactpersonen een uitnodiging te sturen. Wil je dit niet, dan kan je linksonderin voor overslaan kiezen.
  8. Stel nu een mooie profielafbeelding in, met jouw logo of foto en vul een koste beschrijving in van wie jij bent.
  9. Nu kan je aan de slag.